Udsatte børn

Der er økonomisk støtte at hente til børn, hvor familien ikke har råd til fritidstilbud.

Søg kontingentstøtte via Børnenes Kontor

Børnenes Kontor i Randers kan med begrænsede midler hjælpe børn og unge med støtte, såfremt det er de økonomiske forhold i familierne, der gør, at disse børn/unge ikke deltager i foreningslivet gennem idræt og andre fritidstilbud. Støtten udbetales til foreningen.

Læs mere om støtte hos Børnenes Kontor her

Søg støtte via DGI

Børn af vanskeligt stillede forældre og voksne flygtninge kan få hjælp til kontingent og klubtøj, hvis din forening søger puljen ”Foreningsliv for alle”, såfremt deres forening er medlem af DGI. Find DGIs foreninger her. Der kan søges støtte til en del af kontingent, udstyr og beklædning. Støtten udbetales til foreningen.

Læs mere om "Foreningsliv for alle" her.

Støtte via DIF

Danmarks Idrætsforbund har også støttemuligheder. Hold øje med DIF's aktuelle puljer her.

Gratis brugt idrætstøj

Læs også om gratis brugt idrætstøj her.