Transport til venskabsbyer

Tilskud kan ydes til transport og samarbejde med venskabsbyer i Norge, Sverige, Finland, Polen samt Island.

Randers har fem venskabsbyer:

Byrådet afsætter årligt et beløb til brug for økonomisk tilskud til udvekslinger og arrangementer, hvor venskabsbyerne er involveret.

Midlerne kan søges af foreninger, organisationer, klubber eller borgere i Randers Kommune.

Kriterierne for tilskud er:

  • Der kan ydes tilskud til transportomkostninger svarende til 1/3 af billigste transportomkostning.
  • Ved besøg i Randers ydes, udover en modtagelse på Rådhuset, et mindre tilskud.
  • Modtagere af tilskud forpligter sig til at arbejde for udbredelse af venskabsbysamarbejdet.
  • Udbetaling af tilskud sker på baggrund af et indsendt regnskab.

Find ansøgningsskema om tilskud til transport til venskabsbyer her.