Sundhedspuljen

Der kan søges tilskud til initiativer, som fremmer sundhed og trivsel.

Randers Sundhedscenter administrerer Sundhedspuljen, som har til formål at støtte initiativer, der fremmer sundhed og trivsel for borgerne i Randers Kommune.

Der gives støtte til lokale sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der må gerne være tale om nye og utraditionelle måder at arbejde med sundhed på.

Enkeltpersoner, grupper, foreninger og organisationer i Randers Kommune kan søge Sundhedspuljen.