Gratis arbejdshjælp

Randers Kommune giver i øjeblikket mulighed for, at foreninger kan få glæde af kommunens nytteaktiverings-projekter. Det betyder, at foreningen kan få hjælp til at få udført visse opgaver af borgere, der er ramt af arbejdsløshed og er i aktivering.

Hjælp til diverse praktisk arbejde

Arbejdet kan omhandle det meste praktiske arbejde som eksempelvis oprydning, maling og vedligeholdelse af grønne arealer, så lang tid det er noget foreningens frivillige arbejdskraft har foretaget tidligere.

De aktiverede har som udgangspunkt ingen relevante kompetencer, derfor er det også vigtigt, at opgaverne er nemme at gå til uden den store baggrundsviden indenfor området. Til projektet er tilknyttet koordinatorer, som er ansat ved Randers Kommune. Koordinatorernes rolle er at holde opsyn med og tilrettelægge arbejdet for de aktiverede. Koordinatorerne kan alle bruge motorsav og andre motoriserede håndredskaber om nødvendigt.

Til løsningen af diverse opgaver stiller driftsafdelingen biler og mandskab til rådighed gratis, men de betaler ikke for bortskaffelsen af affald på genbrugsstationen samt øvrigt materialeforbrug forbundet med arbejdet.

Kontakt Thue de la Cour, Driftsafdelingen, Mobil  22490611, E-Mail: Thue.De.La.Cour@randers.dk.

Hjælp til malerarbejde

Tradium i Randers har et fantastisk tilbud til foreninger og haller. Skolens malerafdeling laver spændende og fantasifulde udsmykninger. Hvis foreninger eller haller er interesserede, er det en mulighed at indgå en aftale om udsmykning af jeres foreningslokale eller hal.

Modtageren skal kun betale for materialer og evt. andre direkte udgifter. Kontakt Tradium, Tlf.: 70 11 10 10, E-mail: info@tradium.dk.