Energiforbrugende maskiner

Tilskudssatsen til energi er 65 pct. fra 1. januar 2014. Der ydes kun tilskud til energiposter, der har direkte med driften af lokalerne at gøre.

Alle udgifter til el, vand og varme, der ikke har direkte med driften af lokalerne at gøre, skal fratrækkes før ansøgning. Det vil sige udgifter til forbrug, der ligger uden for lokalerne (udendørs) eller som medgår til aktiviteterne. Find skema til opgørelse og se eksempler herunder.

Eksempler på forbrugsenheder, der skal medtages:

  • Udendørs belysning
  • Vandforbrug til vanding, vask af materiel, udendørs bassiner
  • Elforbrug til vaskemaskiner og tørretumblere, køleskabe og frysere, komfurer, mikroovne, pølsekogere, friture, salgsautomater, løbebånd og andre eldrevne fitnessmaskiner, elvarme i billardborde, pc, scanner og kopimaskine, der alene er anvendt til administration.

Af hensyn til optimering af opvarmning skal også oplyse, om opvarmning sker med elradiatorer, så vi sammen kan vurdere muligheder for energibesparende investeringer.

Kaffemaskiner og andre småapparater er under bagatelgrænsen.

Skema til opgørelse af energiforbrugende maskiner