§ 18 midler

Frivillige sociale foreninger kan søge støtte til aktiviteter, hvor den frivillige indsats og socialt udsatte borgere er i centrum.

Foreninger, projekter, institutioner og enkeltpersoner kan søge § 18 midler til frivilligt socialt arbejde.

Information, ansøgningsskema og vejledning findes på www.frivilligvaerket.dk (og ikke Kultur- og fritidsafdelingen).