Skattemæssige forhold

De skattemæssige forhold for frivillige i en forening er beskrevet i et hæfte "Skat".

Idrætsorganisationer og SKAT har lavet et hæfte "Skat - skattemæssige forhold for idrætsforeninger", hvor diverse regler omkring udbetaling af løn til trænere og ledere samt dækning af diverse udgifter (skattegodtgørelser) i forbindelse med foreningsarbejdet, er beskrevet.

Se hæftet Skat - skattemæssige forhold for idrætsforeninger