Overholdelse af frister

Folkeoplysende foreningen risikerer at miste lokaletilskud, hvis ikke fristen for ansøgning om tilskud overholdes.

Det er ikke muligt at fordele tilskud, hvis ikke alle ansøgninger er inde til tiden. Det ansvarlige folkeoplysningsudvalg har taget stilling til spørgsmålet om overholdelse af frist og mistet lokaletilskud og svaret var klart: Tilskuddet går tabt, hvis ikke foreningen overholder gældende frister.

Kultur- og fritidsafdelingen kan derfor kun opfordre foreningerne til at overholde frister for ansøgning samt vedligeholde ændringer i bestyrelsen på formands og kasserer posten på Foreningsportalen