Navnerettigheder for kommunale idrætsanlæg

Kommunale idrætsfaciliteter kan på nærmere angivne vilkår sælge navnerettighederne for kommunale idrætsfaciliteter.

Byrådet har efter indstilling fra kultur- og fritidsudvalget besluttet, at faste brugere af kommunale idrætsfaciliteter på nærmere angivne vilkår kan sælge navnerettighederne for kommunale idrætsfaciliteter.

Betingelserne er bl.a., at navnet på anlægget eller på lokalsamfundet eller ordet Randers indgår, og at foreningen skal afholde alle udgifter til skiltning mv. De nærmere regler kan fås ved henvendelse til Kultur- og fritidsafdelingen.

Det er Kultur- og fritidsudvalget, der beslutter om en ansøgning om salg af navnerettigheder kan imødekommes.