Navnerettigheder for kommunale idrætsanlæg

Kommunale idrætsfaciliteter kan på nærmere angivne vilkår sælge navnerettighederne for kommunale idrætsfaciliteter.

Faste brugere af kommunale idrætsfaciliteter kan på nærmere angivne vilkår sælge navnerettighederne for kommunale idrætsfaciliteter.

Betingelserne er bl.a., at navnet på anlægget eller på lokalsamfundet eller ordet Randers indgår, og at foreningen skal afholde alle udgifter til skiltning mv. De nærmere regler kan fås ved henvendelse til Kultur- og fritidsafdelingen.

Det er Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, der beslutter om en ansøgning om salg af navnerettigheder kan imødekommes.