Navn på forening og aktivitet

Foreninger og virksomheder kan beskytte deres navne og produkter. Foreninger kan derfor ikke uden videre bruge navne på allerede kendte idrætsaktiviteter, hvis navnet er varemærkebeskyttet.

Undersøg om et navn er varemærket

Foreninger kan selv undersøge, hvorvidt et navn er varemærkeregistreret eller ej.

Tre af de vigtigste databaser er:

  1. PVSonline – her kan du søge i danske og internationale varemærker, der  gælder i Danmark Læs mere på www.dkpto.dk.
  2. CTM-online – her kan du søge i europæiske varemærker der gælder i alle EU lande.
  3. WIPO’s digitale bibliotek – her kan du søge i internationale varemærker.

Læs om reglerne herunder, så I ikke navngiver jeres forening og hold med navne, der er beskyttede.

Teksten er taget fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside www.dkpto.dk.

Hvad er et varemærke?

Et varemærke er et kendetegn, der bruges for en vare eller tjenesteydelse. Varemærker kan blandt andet være ord, figurer (logoer) eller slogans. Navne på virksomheder kan også registreres som varemærker, hvis de samtidig bruges som kendetegn for dine varer og tjenesteydelser. 

I Danmark kan du opnå en ret til et varemærke ved at registrere mærket hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Du kan også vælge blot at tage dit varemærke i brug, da varemærkeloven også giver en vis mulighed for at beskytte mærker, der ikke er registreret. Der er mange fordele ved at registrere dit varemærke, blandt andet at du har “papir” på din ret. Dermed kan du nemt bevise, hvad du har en eneret til, og hvornår eneretten er opstået.

At du har en eneret til et varemærke indebærer, at du kan forhindre andre i at bruge et identisk eller lignende forretningskendetegn i forbindelse med de samme eller lignende varer eller tjenesteydelser, som dem dit varemærke er beskyttet for.

Har du spørgsmål til, hvordan du bør beskytte dit forretningskendetegn, kan du kontakte

Patent- og Varemærkestyrelsens Kundecenter
Telefon: 43 50 83 01
E-post: pvs@dkpto.dk

I kundecentret vejledes om blandt andet patenter, varemærker, brugsmodeller og design eller henviser til den rette specialist i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Du kan også finde mere information på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside www.dkpto.dk.