Moms for foreninger

Momsreglerne for velgørende og almennyttige foreninger er som udgangspunkt ret simple, men for større foreninger kan momsspørgsmålet være noget mere omfattende.

Foreninger, der sælger varer og momspligtige  tjenesteydelser for mere end 50.000 kr. om året, skal momsregistreres og afregne moms til SKAT med mindre, foreningen har valgt at gøre brug af momslovens fritagelsesbestemmelse (§ 13, stk. 1, nr. 21), som med virkning fra 1. juli 2002 har gjort det muligt, at bl.a.  amatøridrætsforeninger helt kan slippe for at være momsregistreret.

I vejledningen Fri for moms- en vejledning om momslovens fritagelses-regel kan du læse om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en idrætsforening kan slippe for at være momsregistreret.

I vejledningen Moms kan du læse om momsmæssige forhold for idrætsforeninger. Den er en god hjælp til foreningens kasserer.

Læs evt. mere på siden www.frivillighed.dk.