Moms for foreninger

Momsreglerne for velgørende og almennyttige foreninger er som udgangspunkt ret simple, men for større foreninger kan momsspørgsmålet være noget mere omfattende.

Randers Kommune er ikke myndighed på momsområdet. Har du specifikke spørgsmål vedrørende moms, skal du derfor henvende dig hos www.skat.dk.

I vejledningen herunder kan du læse om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en idrætsforening kan slippe for at være momsregistreret. Vejledningen er lavet af DGI, DIF og Dansk Firmaidræts Forbund.

Fri for moms- en vejledning om momslovens fritagelses-regel

I vejledningen "Moms" herunder kan du læse om momsforhold for idrætsforeninger. Den er en god hjælp til foreningens kasserer. Vejledningen er lavet af DGI, DIF og Dansk Firmaidræts Forbund.

Moms

Læs evt. mere på siden www.frivillighed.dk.