Hæderspriser S.I.K.R

I forbindelse med sportsfejringen 2016, der afholdes lørdag den 28. januar 2017 uddeler Samvirkende Idrætsklubber i Randers (S.I.K.R) priser til idrætsklubber i Randers Kommune. Læs om priserne og kriterierne herunder.

SIKRs bestyrelse udpeger en prismodtager efter indstilling af kandidater fra medlemsklubberne. Der er derfor også kun SIKR’s medlemsklubber der kan indstille og kun klubber eller ledere i en klubber der er medlem af en SIKR forening der kan modtage vores priser.

Alle indstillinger sendes til sportsfejring@randers.dk senest den 20. november 2016.

Talentprisen

Kriterierne for indstilling til prisen er:
Prisen tildeles et talent fra en SIKR-medlemsforening i alderen 15 – 23 år, der har markeret sig gennem sine resultater og som har været udtaget til repræsentative hold/landshold i sin aldersklasse.

Skema til talentprisen

Rejselegatet

Kriterierne for indstilling til prisen er:
Prisen tildeles en leder i en SIKR-medlemsforening, der har udført et stort stykke frivilligt, uegennyttigt arbejde for sin forening og/eller sit forbund gennem mindst 10 år.

Skema til rejselegatet

Klubpokalen

Kriterierne for indstilling til prisen er:
Prisen tildeles en klub, der i årets løb har gjort en særlig stor indsats for sin idræt og for sine medlemmer.

Skema til klubpokalen

Ungdomspokalen

Kriterierne for indstilling til prisen er:
Prisen tildeles en ung træner/leder i alderen 16 - 25 år, der gennem særlig høj kvalitet i trænergerningen har kunnet tiltrække og fastholde ungdomsidrætsudøvere for sin klub.

 Skema til ungdomspokalen