Hæderspriser S.I.K.R

I forbindelse med sportsfejringen 2016, der afholdes lørdag den 28. januar 2017 uddeler Samvirkende Idrætsklubber i Randers (S.I.K.R) priser til idrætsklubber i Randers Kommune. Læs om priserne og kriterierne herunder.

Alle SIKR’s medlemsforeninger kan indstille kandidater til de forskellige priser. Når indstillingerne er modtaget, nominerer SIKR’s bestyrelse kandidater i hver kategori.

Alle indstillinger sendes til sportsfejring@randers.dk senest den 20. november 2016.

Talentprisen

Kriterierne for indstilling til prisen er:
Prisen tildeles et talent fra en SIKR-medlemsforening i alderen 15 – 23 år, der har markeret sig gennem sine resultater og som har været udtaget til repræsentative hold/landshold i sin aldersklasse.

Skema til talentprisen

Rejselegatet

Kriterierne for indstilling til prisen er:
Prisen tildeles en leder i en SIKR-medlemsforening, der har udført et stort stykke frivilligt, uegennyttigt arbejde for sin forening og/eller sit forbund gennem mindst 10 år.

Skema til rejselegatet

Klubpokalen

Kriterierne for indstilling til prisen er:
Prisen tildeles en klub, der i årets løb har gjort en særlig stor indsats for sin idræt og for sine medlemmer.

Skema til klubpokalen

Ungdomspokalen

Kriterierne for indstilling til prisen er:
Prisen tildeles en ung træner/leder i alderen 16 - 25 år, der gennem særlig høj kvalitet i trænergerningen har kunnet tiltrække og fastholde ungdomsidrætsudøvere for sin klub.

 Skema til ungdomspokalen