Hæderspriser S.I.K.R

I forbindelse med sportsfejringen, der afholdes hvert år, uddeler Samvirkende Idrætsklubber i Randers (S.I.K.R) priser til idrætsklubber i Randers Kommune.

SIKRs bestyrelse udpeger en prismodtager efter indstilling af kandidater fra medlemsklubberne. Der er derfor også kun SIKR’s medlemsklubber der kan indstille og kun klubber eller ledere i en klubber der er medlem af en SIKR forening der kan modtage vores priser.

Alle indstillinger sendes til sportsfejring@randers.dk senest den (dato oplyses til efteråret 2018).

Talentprisen

Kriterierne for indstilling til prisen er:
Prisen tildeles et talent fra en SIKR-medlemsforening i alderen 15 – 23 år, der har markeret sig gennem sine resultater og som har været udtaget til repræsentative hold/landshold i sin aldersklasse.

Rejselegatet

Kriterierne for indstilling til prisen er:
Prisen tildeles en leder i en SIKR-medlemsforening, der har udført et stort stykke frivilligt, uegennyttigt arbejde for sin forening og/eller sit forbund gennem mindst 10 år.

Klubpokalen

Kriterierne for indstilling til prisen er:
Prisen tildeles en klub, der i årets løb har gjort en særlig stor indsats for sin idræt og for sine medlemmer.

Ungdomspokalen

Kriterierne for indstilling til prisen er:
Prisen tildeles en ung træner/leder i alderen 16 - 25 år, der gennem særlig høj kvalitet i trænergerningen har kunnet tiltrække og fastholde ungdomsidrætsudøvere for sin klub.