Hæderspriser S.I.K.R

I forbindelse med sportsfejringen 2015 uddeler Samvirkende Idrætsklubber i Randers (S.I.K.R) priser til idrætsklubber i Randers Kommune. Læs om priserne og kriterierne herunder.

Alle SIKR’s medlemsforeninger kan indstille kandidater til de forskellige priser. Når indstillingerne er modtaget, nominerer SIKR’s bestyrelse kandidater i hver kategori.

Alle indstillinger sendes til sportsfejring@randers.dk senest den 7. december 2015.

Talentprisen

Kriterierne for indstilling til prisen er:

  • Et talent på mindst 15 år der er på vej frem, og som tager sin sport alvorlig. 
  • En idrætsudøver der vil kunne sætte Randers Kommune på landkortet.

Skema til talentprisen

Rejselegatet

Kriterierne for indstilling til prisen er:

  • En leder der har udført et stort stykke frivilligt arbejde gennem mange år.
  • En leder med folkelig superligaklasse format.
  • En leder der sætter Randers Kommune på landkortet.

Skema til rejselegatet

Klubpokalen

Kriterierne for indstilling til prisen er:

  • Klubpokalen tildeles en klub/forening med stor opbakning i lokalsamfundet, der i årets løb har gjort en særlig aktiv indsats for sin idræt og for sine medlemmer.
  • En klub der har placeret Randers Kommune på landkortet.

Skema til klubpokalen

Ungdomspokalen

Kriterierne for indstilling til prisen er:

  • En ung træner/leder 16 – 24 år, der har gode evner for tilrettelægning og instruktion af træningen i sin klub.

 Skema til ungdomspokalen