Børneattester og skolelærerparagraffen

Foreninger har ifølge loven pligt til at indhente børneattester fra Det Centrale Kriminalregister. Loven skal sikre, at pædofile med domme for seksuelle krænkelser af børn ikke uden videre kan få et lønnet eller ulønnet børnerelateret job eller hverv.

Foreninger skal indhente børneattest, hvis de "ansætter" personer, som skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det gælder uanset om vedkommende bliver lønnet eller ej. Det gælder også for hjælpere, der fast færdes blandt børn under 15 år.

En forening, der får tilskud til det offentlige, skal skrive under på, at de overholder regler om indhentelse af børneattester.

Læs mere om børneattester her.

Bestil børneattest digitalt

Foreninger kan bestille en børneattest på en person digitalt. Attesten udstedes kun, hvis personen giver samtykke til, at børneattesten må sendes til foreningen.

Du kan med NemId bestille en børneattest via www.politi.dk.

"Skolelærerparagraffen"

”Træner- og skolelærerparagraffen” kaldes den del i loven, der fortæller, at det er ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, som man er betroet til undervisning og altså er træner eller leder for.

Det har ingen betydning for lovligheden, at partneren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.