Arbejdstilsyn

Foreninger er i nogen grad underlagt de samme arbejdsmiljøregler som det øvrige arbejdsmarked.

Der skal ikke laves APV i foreningen

Arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter for en almennyttig forening, der ikke har fortjeneste som formål, er undtaget fra kravet om arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO). 

Arbejdstilsynet skelner imellem hvilken type frivilligt arbejde, der er tale om. 

Typisk vil de frivillige på egentlige virksomheder (eksempelvis plejehjem, telefonisk rådgivningstjenester mm.) i stor udstrækning betragtes som ansatte.

Arbejdet i foreninger skal udføres forsvarligt

Hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at det frivillige arbejde foregår uforsvarligt eller til fare for den frivillige fx arbejde med farlige maskiner, farlige stoffer, arbejde i højden o.l., vil Arbejdstilsynet afgive påbud om, at faren skal imødegås. 

Læs mere om arbejdsmiljøreglerne i foreninger på Arbejdstilsynets side

Er I i tvivl, så kontakt Arbejdstilsynet.