Arbejdsløse mv.

Alle har ret til at udføre frivilligt arbejde, men hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn og gerne vil udføre frivilligt arbejde, skal du være opmærksom på reglerne.

Førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og folkepension 

Hvis du er på førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og folkepension, er der som udgangspunkt ingen restriktioner. Dog er der nogle forhold, du bør være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for frivilligt arbejde her.

Dagpenge eller efterløn

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som i en to-årig forsøgsperiode indtil 20. marts 2017) gør det muligt for frivillige på dagpenge og efterløn at arbejde frivilligt 15 timer hver uge - i stedet for fire timer - uden at der sker fratræk i efterlønnen eller dagpengene.

Reglerne er komplicerede, og du kan læse meget mere om dem på Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside.

Læs om reglerne for frivillige på dagpenge og efterløn her.