Vedtægter

Nye folkeoplysende foreninger, der ønsker tilskud til foreningsarbejde skal godkendes af Kultur- og fritidsafdelingen.

Godkendelse af folkeoplysende forening

Ansøgning om godkendelse sendes til fritid.kultur@randers.dk. Ansøgningen er blot er et brev eller en mail, hvori I anmoder om, at jeres forening godkendes.

Sammen med ansøgningen skal I indsende et skema med foreningsoplysninger (se herunder) og I skal vedlægge foreningens underskrevne vedtægter. Vedtægterne skal være godkendte på foreningens stiftende generalforsamling og de skal være underskrevet af hele bestyrelsen.

Vi anbefaler, at I får en forhåndsgodkendelse af jeres vedtægter, inden I holder den stiftende generalforsamling. Send et udkast til fritid.kultur@randers.dk.

skema med forenings oplysninger

vejledning til vedtægter

Ændring af vedtægter

Hvis foreningen på et senere tidspunkt får brug for at ændre sine vedtægter, skal det ske i overensstemmelse med den procedure, som foreningen har vedtaget og beskrevet i sine oprindelige vedtægter. Derudover skal disse ændringer godkendes i Kultur- og fritidsafdelingen.