Foreninger der ikke kræver godkendelse

Såfremt foreningen ikke skal søge om lokale eller tilskud hos Randers Kommune, skal den ikke godkendes.

Randers Kommune har derfor heller ingen krav til, hvordan man vil oprette en sådan forening og hvilke vedtægter, man vil have.