Folkeoplysende forening

En folkeoplysende forening er typisk en frivillig forening med idræt eller anden fritidsaktivitet. Det kan også være en aftenskole.

En godkendelse stiller krav til foreningens vedtægter. Der er yderligere krav til blandt andet aktiviteter og regnskab, hvis foreningen ønsker tilskud til lokaleudgifter eller aktivitetstilskud til medlemmer (gives kun til børn og unge under 25 år).

En frivillig folkeoplysende forening skal:

  1. have et formål, som er formuleret i vedtægterne
  2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven
  3. have en bestyrelse
  4. være demokratisk opbygget
  5. bygge på aktivt (og ikke passivt) medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
  6. som udgangspunkt være åben for alle
  7. høre hjemme i Randers Kommune
  8. have en aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig og ikke være oprettet eller drevet i kommercielt øjemed

Et eventuelt overskud ved foreningens ophør skal anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område.