Hvornår har et medlem stemmeret?

Folkeoplysningsudvalget i Randers Kommune har besluttet, at alle folkeoplysende foreninger skal opfylde følgende krav:

Alle myndige medlemmer i foreninger har selv stemmeret. Medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, har også stemmeret – enten selv eller gennem forældre eller værge. Foreningen kan selv fastsætte en aldersgrænse for, hvornår børn og unge under 18 år selv har stemmeret.

Foreningen kan således beslutte, at alle under 18 har stemmeret gennem forældre eller værge, eller at aldersgrænsen skal være f.eks. 12, 15 eller 16 år, således at dem over aldersgrænsen selv kan stemme direkte.