Hvor mange medlemmer skal der være i en forening?

Der skal være mindst 5 betalende medlemmer i en frivillig folkeoplysende forening. (I øvrigt skal alle medlemmer betale kontingent.) Ledere, bestyrelsesmedlemmer, instruktører og æresmedlemmer, der ikke samtidigt deltager aktivt I foreningens aktiviteter, er undtaget fra kravet om kontingentbetaling.

Efter beslutning på foreningens generalforsamling kan medlemmer, der i stedet for betaling af kontingent yder praktisk arbejde for foreningen, undtages fra kravet om kontingentbetaling.