Hvem kan blive medlem i en frivillig folkeoplysende forening?

En frivillig folkeoplysende forening skal som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Det vil sige, at der ikke må ske diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Alle skal kunne melde sig ind.

Derimod vil det være muligt at afvise medlemmer i en kort periode på grund af almindeligt stop for tilgang af medlemmer i foreningen.

Foreninger, hvor medlemskabet er betinget af køn, vil opfylde åbenhedskriteriet, ligesom en firmaidrætsklub kan begrænse medlemsskaren til medlemmer, der faktisk arbejder i det pågældende firma. Klubben skal blot være medlem i Randers Firma Sport.

Ligeledes kan en politisk ungdomsforening kræve, at medlemmerne ikke kan være tilsluttet andre partier end foreningens moderparti. Tilsvarende gør sig gældende for kirkelige børne- og ungdomsforeninger m.v.

En forening kan, ud over at kræve at medlemmer tilslutter sig foreningens formål, også i et vist omfang opstille kriterier for medlemskab. Sådanne kriterier må ikke indebære usaglig forskelsbehandling og skal være saglige og relevante i forhold til foreningens formål.