Er der krav til medlemslisten?

Ja, der er krav til en godkendt forenings medlemsliste.
Et eksternt revisionsfirma udtager hvert år ca. 25 foreninger til revision. Foreningen skal derfor indsende medlemskartotek svarende til den optælling, som foreningen indgav til forvaltningen ved ansøgningsfristen. Af og til viser det sig, at flere foreninger har problemer med deres medlemslister.

De primære problemer er:

  • Fødselsdata og opdaterede adresseoplysninger for alle medlemmer også for dem over 25 år.
  • EDB – løsninger, der ikke kan udskrive samme medlemsliste tilbage i tiden.

Kultur- og fritidsafdelingen foreslår, at foreningen udskriver medlemsliste på papir pr. 1. januar, og gemmer det til en eventuel revision. Indmeldelse i foreningen skal ske individuelt og skriftligt. Elektronisk tilmelding kan anvendes. Men husk at få oplyst fødselsdata og adresse også hvis elektronisk tilmelding anvendes.

Det samlede medlemsantal benyttes af kommunen til statistik samt ved vurdering af lokaletilskud, selv om 25 års reglen er ophævet.

Revisionen udsender breve til de udtagne foreninger til revision, dette skal dog ikke afholde foreningen eller nye kasserere fra at kontakte Kultur- og fritidsafdelingen, hvis foreningen har spørgsmål omkring procedure til registrering af medlemmer.

Kultur- og fritidsafdelingen må ikke modtage medlemslister, så eventuelle uoverensstemmelser i forhold til revisionens resultat, skal afklares med revisionen.