Mere og bedre idræt i Randers

Kultur- og Fritidsafdelingen i Randers Kommune vil gerne sætte fokus på foreningsidræt og øvrige fritidsforeninger. Denne konference er din mulighed for at være med til at påvirke den politiske diskussion, når det kommer til prioriteringen af midler til faciliteter og tilskud til folkeoplysende foreninger i Randers kommune. Derudover har konferencen fokus på, hvordan I som forening tiltrækker og fastholder flere frivillige i jeres forening.

*fotograf: Jakob Kjeldsen.

-------------------------------
Onsdag den 9. marts 2016 danner loungen i BioNutria Park rammen om konferencen "Mere og bedre idræt i Randers." Inden selve konferencen vil der være mulighed for at få en rundvisning på BioNutria Park. Dette vil foregår fra 17.00 til 17.45.

Selve konferencen starter kl. 18.00 med velkomst fra Borgmesteren samt udvalgsformanden fra Kultur- og fritidsudvalget.

Det er ikke muligt at tilmelde sig mere - konferencen har været afholdt. 

Program:

17.00 Rundvisning på BioNutria Park (hvis du er tilmeldt)
18.00 Velkomst ved borgmester Claus Omann Jensen

Oplæg af Team Tvilling: Fra kuvøse til jernmænd

Forplejning

ALLE WORKSHOPS STARTER SAMTIDIG - kl. 19.30

- Workshop A: Faciliteter (V/ Maja Pilgaard analyse- og forskningsleder ved Idrættens Analyseinstitut). 

  • Hvilke aktivitetstyper ser vi om 5-10-20 år / Hvordan har udviklingen været frem til nu?
    I workshoppen diskuteres blandt andet i hvilket omfang vi skal bruge ressourcerne på nye faciliteter eller vedligeholde eksisterende?  

- Workshop B: Tilskudsordning.

  • Foreningsrepræsentanter i folkeoplysnings udvalget præsenterer forslag til ændringer af Randersordningen. Forslagene drøftes i mindre grupper. Hvad mener du er vigtigt for jeres forening?

- Workshop C: Tordenskjolds soldater: (V/Lasse Petersen, formand i IF Skjold Skævinge)
IF Skjold Skævinge har med den såkaldte Klub Frivillig opfundet en succesrig måde at tiltrække frivillige på: 

  • Hvordan tiltrækkes og fastholdes frivillige?
  • Hvordan gøres det attraktivt at være frivillig?

- Opsamling i plenum

Sted: Loungen i BioNutria Park( Randers FC stadion), Viborgvej 92, 8920 Randers NV.