Overnatning

Skal din forening overnatte på eksempelvis en skole, skal I søge tilladelse hos Beredskabet og I skal booke lokalerne hos kultur og fritid.

Skal du have overnatning til mere end 10 personer i virksomheden, institutionen eller foreningen, har du pligt til at ansøge om midlertidig overnatning hos Beredskabet, senest 3 dage før overnatningen skal finde sted.

Ansøg om midlertidig overnatning

OBS - hvis du skal overnatte på en kommunal institution, skal du også huske at ansøge om dette udover ansøgningen til brandvæsenet.

Book lokale

Generelle krav til midlertidig overnatning

 • I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere.
 • Der skal i lokalerne opsættes tydelig opslag med forbud mod rygning.
 • Der skal i hvert soverum opsættes røgalarmer.
 • Ved mere end 150 overnattende, skal der være fast vågen vagt, der skal foretage runderinger efter brandvæsnets anvisning.

Overnatningslokaler mindre end 75 m2

 • De generelle krav gør sig ligeledes gældende.
 • Fra lokalets adgangsdør skal der være flugtveje i to modstående retninger.
 • Der må højst være 25 meter fra lokalets adgangsdør til nærmeste dør til terræn i det fri, eller trapperum der føre til terræn i det fri.
 • Såfremt der i lokalet ikke er en dør til terræn i det fri, skal der være forskriftsmæssige redningsåbninger svarende til en redningsåbning for hver påbegyndt 10 soveplads.
 • Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 meter over terræn.
 • I lokaler hvor der er mere en 50 personer/sovende skal der som minimum være to af hinanden uafhængige flugtveje til terræn i det fri.

Overnatningslokaler større end 75 m2

 • De generelle krav gør sig ligeledes gældende.
 • Der skal være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.
 • Der skal med ansøgningen vedlægges en belægningsplan til godkendelse af brandmyndigheden.
 • Belægningsplanen skal tage højde for følgende, flugtvejsgange og døres bredder, belægningsarealer se nærmere Randers Brandvæsens vejledning om Driftsmæssige forskrifter.

Lovgrundlag

Med hjemmel i beredskabslovens § 33, stk. 2 og § 70, stk. 4 og 5, har Forsvarsministeriet udstedt bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Efter bemyndigelse i bekendtgørelsens § 3 har Beredskabsstyrelsen udstedt bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Det er ud fra denne bekendtgørelse der stilles krav om, at der ved afholdelse af midlertidig overnatning, skal indsendes en ansøgning til godkendelse af den lokale brandmyndighed.