Langvang Atletik- og Multihal

I løbet af de første måned i 2017 åbner Randers Kommune op for en ny og moderne atletik & multihal. Hallen er placeret ved Langvang Idrætscenter, Mariagervej 180, Randers NV. Hallen bliver en del af det samlet idrætsanlæg på Langvang.

I løbet af de første måned i 2017 åbner Randers Kommune op for en ny og moderne atletik & multihal. Hallen er placeret ved Langvang Idrætscenter, Mariagervej 180, Randers NV. Hallen bliver en del af det samlet idrætsanlæg på Langvang.

Hallens vision

Visionen med Langvang atletik & multihal er at optimere interessen for idrætslige aktiviteter i Randers Kommune og at hallen fremstår åben og indbydende for mange forskellige målgrupper. Hallens størrelse og rummelighed giver mulighed for at flere brugere kan træne og have aktivitet samtidigt. Derved opnås mulighed for at udvikle et idrætsmiljø hvor foreningerne og brugerne kan inspirere hinanden – til gavn for både klub, trænere og udøvere.

Om hallen

Langvang atletik & multihal er over 4.000 m2 stor og er et af de få indendørs atletikanlæg i Danmark. Hallen består bl.a. af 200 m rundløbsbane med hævet sving, sprintbane, springfaciliteter og et disponible gulvareal, hvor der er mulighed for at lave forskellige aktiviteter, der ikke skader gulvbelægningen.

Hallen er f.eks. velegnet til forskellige former for løbelege, udholdenheds-, sprint- og intervalløb, funktionel styrketræning samt idrætsaktiviteter der ikke kræver særudstyr og bestemte faciliteter.

Langvang atletik & multihal er opstreget til atletik.
Hallen er kun godkendt til idrætslige formål. 

Aktivitetskoordinator

Hallen har tilknyttet en aktivitetskoordinator, som i samarbejde med bl.a. skole-, social og sundhedsområdet, skal skabe aktivitet i hallen. I forlængelse heraf, skabe brobygning mellem de forskellige brugere af hallen.  

Booking og spørgsmål

Har du en ide til en ny aktivitet i hallen, så kan du få hjælp til at oprette en forening.
Hallen kan bookes af foreninger, skoler og institutioner og ikke af private borgere eller virksomheder.

Hallejen for godkendte folkeoplysende foreninger er 50 kr. pr. time. Hvis flere foreninger træner samtidigt, er hallejen 40 kr./time pr. forening. Træning på samme tidspunkt skal ske i gensidig respekt og ud fra et ordensreglement. Ordensreglementet findes beskrevet i hallen.

Booking og spørgsmål vedrørende hallen kontakt: aktivitetskoordinator Ole Kvist, mobil 2032 9621.