Senioridræt

Går din forening med planer om at starte aktiviteter for seniorer, kan I finde hjælp hos bl.a Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI).

DAI tilbyder medlemsforeninger konsulentbistand til opstart af senioridrætten i lokalområdet.

DAI tilbyder hjælp til foreningsudvikling, instruktørkurser, udarbejdelse af indbydelser og PR-materiale, råd vedrørende rekruttering af deltagere, fonde, rabatordning på køb af rekvisitter m.m.

Se mere på www.dai-sport.dk

Andre forbund har også indsatser rettet mod seniorer.