Evalueringsår 2017

Folkeoplysningsudvalget tildeler midler fra udviklingspuljen til projekter i Randers Kommune. Læs herunder om de gode og mindre gode erfaringer, som foreningerne har fået af deres udviklingsprojekter. Kontakt gerne de respektive foreninger, hvis I vil høre mere om deres projekter.

Rgf om Flekshold, 2012

RgF modtog 20.000 kr. til opstart af flekshold. RGF vil udfordre den mere traditionelle medlemsform, hvor medlemmerne er bundet til den samme aktivitet en hel sæson. De ville forsøgsvis oprette hold indenfor springgymnastik, rytmisk gymnastik og parkour. Disse hold ville adskille sig fra de traditionelle hold ved, at medlemmerne (3-10 års alderen) med et klippekort eller periodekort har adgang til holdene fra kl. 16-18 alle hverdage. Deltagelse (og dermed planlægning af indhold) styres ved at tilmelding via et nyt onlinemodul.

Erfaringen fra projektet viser, at fleksibiliteten ikke fik medlemmerne til at vælge andre aktiviteter men typisk valgte den samme aktivitet hver gang. Man opnåede kun, at man betalte med et klip pr. gang og således ikke betaler, når man ikke møder op. Projektet har således kun vist en mere smidig betalingsform på specifikke hold som Søndags Fræs og Store Hoppeland. Foreningen arbejder fortsat på at videreudvikle og tilpasse klippekortsordningen, så de undgår for megen administration ved ordningen.

Læs evalueringen om flekshold her.

RgF om "Kom og vær med", 2012

RgF modtog 35.000 kr. til at arbejde med familieidræt en søndag om måneden for forældre og børn i alderen 3-11 år. Formålet var at skabe en aktivitet, der var mere foreneligt med en travl hverdag i en børnefamilie. Aktivitetens indhold var være springgymnastik, motorisk træning, lege, og parkour. Boldspillene. Det krævedes ingen tilmelding at deltage, da det for den travle familie skal kunne være spontant at tage af sted. Projektet skiftede navn til "Søndagsfræs" og blev udvidet til også at omfatte børnefødselsdage. Foreningen ser, at de herved kan komme ind til ikke idrætsvante børn.

Aktiviteten har været godt besøgt af småbørnsfamilier og foreningen vil fortsætte med denne fleksible og familiesamlende aktivitet.

Læs evalueringen om "Kom og vær med" her

RgF om bouldering, 2013

RgF 250.000 kr. til en bouldervæg. Bouldering er en klatresport, hvor der klatres på lave klatrevægge typisk op til 4½ m. Der bruges ikke sikkerhedsudstyr, men derimod madrasser som faldunderlag.

Formålet er bl.a. at skabe flere aktive og være træningsstøttefunktion til foreningens øvrige hold.

Det er ikke lykkedes at skabe egentlige boulderhold, men væggen har fungeret fin som støttefunktion til foreningens øvrige aktiviteter ikke mindst parkour, der er udvidet betragteligt.

Læs evalueringen om bouldering her

RgF om sportswall, 2015

RgF modtog 73.750 kr. Til en sportswall, som de ønskede at opstille et centralt sted i foreningens nye facilitet på Østre Boulevard. En sportswall er en elektronisk væg, der via en computer aktiverer lys og lyde, som deltageren skal agere på ved bevægelse. Væggen appellerer til deltagere, der bl.a. motiveres af leg og elektroniske gadgets. Formålet er herigennem at motivere børn til andre egentlige foreningsaktiviteter.

Væggen anvendes af flere, men ikke i det ønskede omfang. Foreningen mener, at en anden placering eventuelt kan øge brugen. Det er ikke lykkedes dem at bruge den om trækplaster overfor inaktive og overvægtige børn. Foreningen mener ikke, at væggen har levet op til deres forventninger og at den er for dyr i forhold til resultatet.

Læs evalueringen om sportswall her

RgF om svømmetilbud for unge og voksne, 2015

RGF modtog 35.000 kr. Til at udvikle svømmeidrætten fra hold med traditionel svømmeundervisning til hold med sjove aktiviteter i vand med motion for øje. Mange børn og unge holder med at gå til svømning, når de har lært at svømme, eller når de ikke længere er tiltrukket af konkurrenceelementet. For at fastholde disse unge primært fra 11 års alderen, vil RGF udbyde hold med fokus på legen og det sociale element udover et fysisk motionselement.

Samtidig vil RGF med samme formål forsøge at tiltrække voksne, og deriblandt også voksne, som ikke kan holde til almindelig fitnesstræning. Her er vandet et skånsomt alternativ.

Evalueringen fremhæver fremgang for nogle målgrupper og aktiviteter (børn, nybegyndere, triatleter og stævnesvømmere) Der synes endnu ikke at være nogen stor fremgang for projektets hovedmålgruppe, og har haft fald i medlemstallet hos de voksne. manglende instruktører er en del af årsagen til den udeblevne succes. Foreningen håber at se en udvikling på den lange bane.

Læs evalueringen om svømmetilbud for unge og voksne her

Swim Team Neptun om konkurrencelivredning, 2015

Swim Team Neptun modtog 67.800 kr. til udstyr til at booste sporten konkurrencelivredning, der endnu ikke er særlig udbredt i Danmark. Konkurrencelivredning er en sport på linje med svømning, men er baseret på redningsfaglige discipliner bl.a bjærgning af dukke med finner eller redningstorpedo, linekast, løb fra strand til vand, padling på boards samt surfskirace.

Der konkurreres i både indendørs discipliner i svømmehallen og udendørs discipliner i åbent vand.

Klubbens mål er at etablere sporten i Randers og at deltage i nationale og internationale stævner som EM og VM. Klubben ser det også som et mål, at flere børn kommer til at kende til livredning.

Klubben har assisteret ved Harbour Challenge og de har øget deres DM konkurrence deltagerantal fra 5 til 10 og de har øget deres medlemstal på svømmehold og talenthold. Klubben vurderer, at deres tiltag vil udvikle sig de kommende år, men at det går langsomt frem.

Læs evalueringen om konkurrencelivredning her.

Kultur og fritidsafdelingen om administrationssystem til foreninger, 2015

Kultur- og fritidsafdelingen har modtaget 125.000 kr. fra udviklingspuljen til licenser til administrationssystemet Conventus til folkeoplysende foreninger. Foreningerne kunne herigennem få gratis lisens i to år mhp. at stifte bekendtskab til en online løsning. Formålet var at lette foreningernes administrative byrder, spare deres tid og for flere foreninger også at få inkasseret flere kontingenter.

Systemet indeholder moduler til medlemsadministration, kontingentbetaling og tilmelding, indberetninger til forbund om medlemstal, holdadministration, intern kommunikation, regnskab og bogholderi, opgavestyring, kalender mm.

Forventningen var, at 200 foreninger (inklusiv de 30, der i forvejen benyttede systemet) ville begynde at anvende det. Resultatet viser, at kun 59 foreninger benytter systemet i dag. Derudover har yderligere 12 foreninger afprøvet systemet men igen valgt det fra.

En undersøgelse viste, at den typiske årsag til frafaldet skydes udgifter til betalingsmodulet NETS. Der skal et forholdsvist stort medlemstal til, før det kan betale sig. Resten klarer sig i dag med systemer udviklet af deres forbund eller de anvender Excel

Langå Idrætsklub om "Frivillig i LIK", 2016

Langå Idrætsklub modtog 19.000 kr. til udvikling af deres arbejde med rekruttering og organisering af frivillige. LIK udpegede en frivilligkoordinator, som arbejder ud fra strategien "Når en frivillig rækker en lillefinger, tager vi IKKE hele hånden". De har arbejdet struktureret ud fra følgende hovedprincipper: det skal være sjovt at være frivillig, alle opgaver skal være konkret beskrevet og vi holder, hvad vi lover. Dvs. hvis en frivillig har tilbudt hjælp i to timer, så lader de ham ikke hjælpe i tre og man bliver ikke sat til opgaver, man ikke har ønsket.

Foreningen har opbygget lokale relationer og rekrutterer gennem en Facebookgruppe "Frivillig i LIK" med 106 medlemmer og potentiel frivillige.

Resultatet er, at de nu har mange og nye frivillige. Derudover har interessen for deres arbejde smittet af på andre lokale foreninger i Langå. Der er kommet et samarbejde på tværs af foreninger om frivillige og mantraet er nu ved at ændre sig fra "Du hjælper din forening" til "Du hjælper Langå".

Læs evalueringen om Frivillig i LIK her.

Kronjyllands Speedway Club om 250ccm cykel, 2016

Kronjylland Speedway Club modtog 50.000 kr. til en ny 250ccm speedway cykel til at udvikle aktiviteter i denne nye maskinklasse i sporten. 

Klubben er stadig den eneste klub i Danmark, der har en 250 ccm cykel og det er derfor en langvarig proces i forhold til at opbygge en fast brugerskare. Denne sommer har mulighederne pga. den megen regn begrænset køretimerne. KSC har en enkelt kører, som har deltaget i både EM og VM og fik en hhv. 7. og 10 plads.

250 ccm cyklen har givet Kronjyllands Speedway Club opmærksomhed nationalt i forhold til at tiltrække store navne og klubben er blevet tilbudt at afholde EM i 2018.

Læs evalueringen om 250ccm speedwaycykel her.

Randers Novo Volley om beachvolleyudstyr, 2014

Randes Novo Volley modtog 8.000 kr. til beachvolleyudstyr mhp. at udvikle beachvolleysporten i Randers. Beachvolley i Randers er nu kommet på landkortet i form at deltagelse på Danish Beachvolley Tours elite afdeling samt oprettelse af den 4. seriøse beachvolleyklub i Jylland.

Den nyetablerede klub er siden gået i opløsning og aktiviteten er overgået til en anden volley klub. Der er dog ingen tvivl om, at sporten har fået et godt afsæt og det understøttes løbende af de frit tilgængelige beachbaner i flere kommunale parker.

Læs evalueringen om beachvolleyudstyr her.

AOF om tilskud til Digitale kurser til unge, 2016

AOF ønskede at få flere unge kursister og modtog derfor 18.000 kr. til oprettelse af tre digitale kurser. Målgruppen var unge, som ikke er tiltrukket af ungdomsskolens tilbud.
Underviseren havde en dialog med unge på erhvervsskoler og gymnasier.
Det lykkedes AOF ikke at få tilstrækkelige deltagere og kurserne blev derfor aflyst.
AOF vurderer, at tidspunktet ikke var hensigtsmæssig, da alle eleverne var optaget af et nyt skoleår.

Læs evalueringen om digitale kurser her

Coding Pirates om ny forening it-relaterede læringsaktiviteter, 2016

Coding Pirates modtog 34.540 kr. til etablering af den første lokale forening med it-styrings- og robotteknologi for børn og unge. Det er lykkedes og der er stor tilslutning til foreningen. Der er en nødvendig venteliste, da efterspørgslen overstiger antallet af voksne frivillige. Foreningen har udover almindelige foreningsaktiviteter deltaget i en række arrangementer med børnehaver og folkeskoler.

Læs evalueringen om Coding Pirates her

B65 krolf om ny krolfafdeling, 2015

B65 i Gjerlev modtog 15.000 kr. til opstart af aktiviteten Bowls. Deres mål var at få nogle af deres sommer aktive Krolf-spillere til at spille Bowls i vinter halvåret og det lykkedes. De ville også gerne tiltrække yngre spillere, hvilket dog ikke er lykkes endnu.

Der er efterhånden flere foreninger i Randers Kommune, der har krolf spillet på programmet. Det betyder, at det nu er muligt at lave turneringer.

Læs evalueringen om krolf her