Evalueringsår 2016

Folkeoplysningsudvalget tildeler midler fra udviklingspuljen til projekter i Randers Kommune. Læs herunder om de gode og mindre gode erfaringer, som foreningerne har fået af deres udviklingsprojekter. Kontakt gerne de respektive foreninger, hvis I vil høre mere om deres projekter.

SAM foreningen om tilskud til Open Water 2015

SAM foreningen for socialt udsatte modtog 35.030 kr. i tilskud til køb af 12 våddragter og andet udstyr til gennemførelse af Open Water svømmestævne på Gudenåen.

Målet med projektet var at give medlemmerne indblik i nærmiljøet og mulighed for at benyttes naturens egne muligheder. Derudover var målet at flytte grænser for mange af deltagerne og det at bruge en idrætsevent som middel til at træne mod et mål, var en succes. Også det sociale aspekt for de venner, der stod på land, har styrket den samlede gruppe.

Eventen var et ønske fra de udsatte selv og de fik en positiv oplevelser. De satte sig en udfordring, trænede efter en plan for at komme i form, og kæmpede sig igennem, for til sidst at krydse målstregen med en kæmpe succesoplevelse at tage med derfra. De fik troen på at de kunne udrette noget.

Udfordringen ved aktiviteten var, at mange af deltagerne viste sig at have luftvejsproblemer. Når våddragten påføres, strammer den om brystet, hvilket betød at flere havde svært ved at trække vejret. Deltagerne fik dog mulighed for at prøve dragterne på forhånd og vænne sig til den øgede belastning på luftvejene.

Læs evalueringen fra SAM foreningen her.

Randers KFUM om fodbold for børn med særlige behov 2015

Randers KFUM modtog 25.000 kr. til opstart af fodbold for børn med særlige behov fra specialskolen Vestebakkeskolen. 14 børn i alderen 9-18 år deltager på holdet. Holdet kører godt og det er styrket af en meget aktiv forældregruppe, der på bedste vis følger holdet tæt. Projektet har således vist sig at være til glæde for både børn, forældre og klubben selv.

Den største udfordring er transportomkostninger til stævner rundt om i landet og dernæst kan valg af træningstidspunkt være udfordrende. Træningen er af hensyn til flertallet af børnene været placeret i weekenderne, da børnene kan blive overloaded, hvis aktiviteten ligger på en skoledag. Det har på den anden side givet den udfordring at få tilknyttet de børn, der er i weekend aflastning, da det kan forstyrre kontinuiteten i netop deres aflastningsophold.

Læs evalueringen fra KFUM Fodbold her.

Randers Raptors om ungdomsafdeling af floorball (inde hockey) 2013

Randers Raptors modtog 4.000 kr. til indkøb af målmandssæt til opstart af en ungdomsafdeling. De har haft stor succes og er nu udvidet, så de i dag har både et u13 og et u15 hold. Derudover har de også som en del af et udviklingsforløb med Dansk Floorball Union etableret familiehold og motionshold. I april var klubben desuden vært for DM i Floorball.

Randers Golf Klub om Growth Project 2015

Randers Golf Klub modtog 28.000 kr. til at nå en ny målgruppe. De ønskede at nå den "ikke typiske" atlet til en aktiv fritid. Gennem samarbejde med flere skoler har de fået flere børn og unge i klubben. De har fastholdt en del af de unge fra skolen. Nogle af dem spiller nu sammen med klubbens øvrige unge til træning og turneringer.

Ud over at de unge skulle opnå kendskab til golfsporten var målet også, at bruge sporten som et redskab til et personligt løft for den enkelte. Foruden elevernes egen udvikling som golfspillere, fremhæver klubben elevernes engagement, når de har haft besøg af andre skoleklasser. Ved disse besøg, er det eleverne fra Growth Project, der underviser gæsterne, og specielt de notorisk stille/indadvendte elever har udvist stort gåpåmod og selvtillid i disse situationer.
Klubben har videreført aftalen med skolen, så det nu er gennemgående tiltag.

Klubbens råd til andre foreninger er: "Hvis muligt, at gøre deres sportsgren tilgængelig – både i og uden for skoletid – og tilrettelægge et program hvor eleverne kan se at de udvikler sig."

Læs evalueringen fra Randers Golf Klub her.

Dronningborg Boldklub om fodboldmiljø for uorganiserede og organiserede 2014

Dronningborg Boldklub modtog 143.000 kr. til en minibane (8 x 16 meter), to Pannabaner, én stor M-station - pro og to små M-stationer. Ideen med ansøgningen var at skabe et fodboldmiljø, hvor den uorganiserede og organiserede fodbold spillede på samme hold. Tanke var at tilbyde et fodboldmiljø, som både appellerede til de børn og unge der bliver tiltrukket af den uorganiserede fodbold – streetkulturen, men som også skulle være inspirerende for de spillere, som var medlem i klubben med henblik på fastholdelse. Det nye udstyr skulle supplere og gøre træningen endnu mere varierende. Tanken var også, at udstyret skulle anvendes på flere skoler og ved events i byen.

De to pannabaner bliver flittigt benyttet af mange forskellige spillere fra etablerede hold og idrætsfritidsordningen benytter ofte banerne i dagtimerne. Derudover fungerer de som samlingspunkt for mange af børne- og ungdomsspillerne inden og efter træningen. Endvidere har primært deres børnetrænere og U10 benyttet banerne i deres organiseret træning.

De er ikke lykkedes med at få nye spillere med på denne baggrund. Udstyret har heller ikke være flyttet rundt på skoler ligesom der heller ikke har været afholdt events. Klubben har derimod lavet inspirations træning med udvalgte skoler og de har udarbejdet øvelsesforslag til de to nærliggende skoler.

Klubbens oplevelse er, at det ikke er udstyret, der har størst betydning i forhold til at tiltrække eller fastholde. Trænernes relation og evne til at lave god træning har langt større betydning.

Det er forvaltningens overvejelse, at tilsvarende projekter ikke sættes i søen uden, at foreningen forinden har lavet aftaler med frivillige, skoler etc. om placering af opgaver i projektet.

Læs evalueringen fra Dronningborg Boldklub her.

Mejlby Rideklub om yoga og ridning 2016

Mejlby Rideklub modtog 10.000 kr. med det formål at introducere interesserede heste folk til det gavnlige i at kombinere ridning og omgang med heste med yoga, både som fysisk og mental træning. Der er efterfølgende kommet tilbagemeldinger på at yogaen har givet mentalt fokus og fysisk velvære og en opfølgning er blevet efterspurgt. Yoga projektet har givet klubben mod på at koble flere tiltag på. Tiltag som ligeledes er forholdsvist nye i ridesporten.

Klubben angiver følgende som projektets største udfordring:

  • At få tilrettet den oprindelig ide omkring opbygning af projektet, så det imødekom det som deltagerne mere specifikt efterspurgte, og som de reelt havde tid og mulighed for.
  • At forliges med at tilslutningen til et helt nyt projekt ikke kan sammenlignes med velkendte arrangementer i sporten, samt at folks skepsis ikke nødvendigvis afspejler projektets kvalitet, men blot en naturlig forbeholdenhed overfor nye tiltag.

Læs evalueringen fra Mejlby Rideklub her.

Randers gymnastiske Forening om Bowls 2013

RgF modtog 11.000 kr. til opstart af bowls mhp. rekruttering og fastholdelse af seniormedlemmer. Bowls er en blanding af curling og petanque. Bowls blev et hold under fitnessafdelingen og det blev også en aktivitet som supplement på etablerede seniorhold.

RgF har ikke kunnet opfylde deres målsætning om, at bowls skulle være en medvirkende faktor til at fastholde og tiltrække nye medlemmer til vores seniorafdeling. Det skyldes, at de instruktører og medlemmer, som brændte for bowls, enten er stoppet pga. alderdom eller har fundet anden aktivitet i RgF, som de brænder mere for. Samtidig har seniorgruppen givet udtryk for, at de synes, det er for besværligt, at de skal pakke spillet ud og sammen igen hver gang efter brug.

RgF’s råd til andre foreninger: Tilgængelighed er en vigtig faktor for spillets udbredelse.
RgF tilbyder gerne, at andre foreninger kan låne udstyret.

Læs evalueringen fra RgF her.

Randers Bueskyttelaug om 3D bane, 2014

Randers Bueskyttelaug modtog 40.000 kr. til etablering af en 3D bane (bueskydning efter skumdyr opstillet i skov). Banen bliver flittigt brugt af medlemmerne og banen er endvidere besøgt af landsholdet, som udtaler ros til banen. Klubben er flot repræsenteret ved stævner i hele landet og har altid nogen på podiet ved medalje overrækkelserne og der har endvidere været udtagelse til landsholdet. Den nye aktivitet giver en god afveksling til den øvrige træning.

Læs evalueringen fra Randers Bueskyttelaug her.

Vorup FB om fodbold for udviklingshæmmede, 2015

Vorup FB modtog 14.282 kr. til etablering af et fodboldhold for udviklingshæmmede. Holdet er blevet en stor succes med pt. 21 spillere, som udtrykker glæde  over at have mulighed for at spille fodbold på lige vilkår med enhver anden i klubben. Det giver dem meget både socialt og fysisk. Vorup FB ser som eneste udfordring, at kommunikation skal have ekstra opmærksomhed end på et sædvanligt hold.

Læs evalueringen fra Vorup FB her.

Randers Skytteklub om skydeidræt for børn med opmærksomhedsforstyrrelser, 2012

Randers Skyttekreds modtog 22.672 kr. til etablering af et samarbejde med to skoler om skydeidræt i skoletiden for børn med opmærksomhedsforstyrrelser. Projektet blev ledet af DGI Skydning, der står bag projektet "FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt". Projektet er nu involveret i over 20 kommuner, hvor det bliver en inklusionsindsats i DGI understøttet frem til 2018, hvorefter det skal forankres i landsdelene.

Formålet var at finde ud af, hvad skydeidrætten kan gøre for børn med særlige behov. Randers Skyttekreds har i foreningen flere børn, som har ADHD og  lignende og noget tyder på, at skydeidrætten har en god indvirkning på børnene i forhold til fokus og indlæring. Skydeidrætten er karakteriseret ved mange enkle repetitioner, tydelighed i instruktionen, klare og stramme rammer, hvilket netop denne gruppe børn har stor glæde af.

Projektet har bidraget positivt til det landsdækkende projekt og instruktørerne i klubben har derudover profiteret af de kurser, som projektet har kastet af sig i forhold til netop denne gruppe børn.

Læs evt. mere om projekt "FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt" her.