Evalueringsår 2015

Folkeoplysningsudvalget tildeler midler fra udviklingspuljen til projekter i Randers Kommune. Læs herunder om de gode og mindre gode erfaringer, som foreningerne har fået af deres udviklingsprojekter. Kontakt gerne de respektive foreninger, hvis I vil høre mere om deres projekter.

RGF om ACT Avanceret Cirkel Træning 2010

RGF modtog 85.000 kr. til opstart af ACT (=CrossGym), der er en træningsform, der via gentagne intensive øvelser udført med korte pauser og alternative redskaber styrker kondition, smidighed og styrke.

Træningen er blevet rigtig godt modtaget og der er i dag 7 hold, hvoraf flere ligger på samme tidspunkt som børnetræningen. Formen tiltaler i særlig grad mænd og træningen har også vist sig som et godt supplement til eksempelvis foreningens svømmere.

RgF’s råd til andre: Placer voksenaktiviteter på samme tidspunkt som børneaktiviteter.

Læs evalueringen om ACT Avanceret Cirkel Træning her.

RgF om TRX træning 2012

RgF modtog 26.987 kr. til opstart af en ny fitnessaktivitet TRX – Total Body Resistance Exercise for at udvikle aktivitetstilbuddet. TRX er funktionel træning med tove, der hænger ned fra et fæstningspunkt.

Der er god interesse for aktiviteten i flere aldersgrupper. RgF har endnu ikke afprøvet træningsspots i byens parker.

RgF’s råd til andre: For fastholdelse og rekruttering er det nødvendigt kontinuerligt at udvikle på aktivitetsudbuddet.

Læs evalueringen om om TRX træning her.

RgF om Powertumbling 2012

RgF modtog 200.000 kr. til en trampolin track, der er en begynderrekvisit til powertumbling. Formålet var at styrke springgymnastikken og at fastholde frafaldstruede unge herunder især drenge, der er vokset fra motorikholdene.

Tracken har vist sig at have den forventede positive effekt. Den bliver anvendt flittigt også af andre hold eksempelvis det mere og mere populære parkourhold med i alt 120 deltagere. Generelt er der nu flere drenge i springgymnastikken.

RgF’s råd til andre: Lad drenge overskride egne grænser og udfordre dem på deres mod.

Læs evalueringen om powertumbling her.

RgF m.fl. om motionsvenner 2011-2013

RgF m.fl. modtog 60.000 kr. til ”Motionsvenner” - et tilbud om motion i hjemmet med frivillige motionsvenner. Projektet havde et totalt budget på 824.000 kr., en række samarbejdspartnere og en ansat projektleder. Målgruppen var hjemmeboende ældre, som ikke deltager i den etablerede ældreidræt.

Et af målene var, at de deltagende ældre øger deres balanceevne, mobilitet og kondition. Et andet af flere mål var også, at deltagerne efter en periode blev i stand til og/eller har fået mod på at deltage på et stolemotionshold eller et ældreidrætshold. Uddannelse af de frivillige, netværksgrupper og et velovervejet match mellem frivillig og borger har været prioriterede elementer.

Der blev ikke rekrutteret det forventede antal ældre og heller ikke frivillige motionsvenner. Seniorfitness-testen måtte udgå som måleredskab i evalueringen, fordi de ældre var for svage til at gennemføre den. Der er mod forventning ikke udsluset ældre til stolemotionshold, idet de ældre har været for svage til selv at transportere sig udenfor hjemmet. I stedet er de fortsat med at få besøg af motionsvennen.

De ældre borgere, der har en motionsven, er meget tilfredse med ordningen, og ønsker at den skal fortsætte, som den er. 25 ældre og 20 frivillige er ved projektafslutning stadig aktive i indsatsen. Ved projektets ophør er projektets aktive frivillige og borgere overdraget til Ældresagens frivilligkoordinator i forbindelse med indgåelse af en formel samarbejdsaftale.

Forvaltningens overvejelse: I dette projekt er det hverken de frivillige eller de ældre, der har drevet projektet frem. Ved sådanne projekter, hvor initiativtagerne og ildsjælene ikke bliver de udførende, synes der at være større risiko for, at det bliver vanskeligt at opnå tilstrækkelig opbakning.

Læs evalueringen om motionsvenner her.

Bilag til motionsvenner

Randers Volleyballklub om Kidsvolley 2014

Randers Volleyballklub fik tilskud til at udvikle volleyball for børn. Det er lykkedes at få både børn og trænere til det nye hold. Klubben arbejder målrettet på at få idrætten til at brede sig yderligere blandt andet gennem samarbejde med 0.-1. klasse på skoler i nærområdet.

Læs evalueringen om kidsvolley her.

Randers Cykleklub om servicemateriel til elitehold 2014

Randers Cykleklub af 1910 modtog 90.000 kr. til optimering af klubbens servicemateriel. Målet var at beholde og udvikle klubbens ryttere i en attraktiv ny eliteafdeling.

Deres resultater er langt overgået deres forventninger og tilskuddet har således medvirket til, at klubben nu har etableret et elitehold RC1910 Elite.

Læs evalueringen om servicemateriel til elitehold her.