Evalueringsår 2014

Folkeoplysningsudvalget tildeler midler fra udviklingspuljen til projekter i Randers Kommune. Læs herunder om de gode og mindre gode erfaringer, som foreningerne har fået af deres udviklingsprojekter. Kontakt gerne de respektive foreninger, hvis I vil høre mere om deres projekter.

AOF om nyt kursus Sikker som senior 2012

AOF modtog 12.750 for i samarbejde med Tradium at afprøve et for så vidt traditionelt kursusindhold men tilpasset og aldersrelateret seniorer. Kurset var gratis for deltagerne. 12 lektioner om sikring af og sikkerhed i hjemmet samt førstehjælp og brandslukning. Der syntes ikke at være interesse for sidstnævnte punkt og kun få mødte op til den del. Trods annoncering var der ikke god tilslutning til kurset, da det efterfølgende blev udbudt til ordinær pris.

Forvaltningens overvejelse: Muligvis ser man ikke den reelle interesse for et produkt, hvis det i en introduktion tilbydes gratis. Det forhold bør derfor overvejes, når temaet er forholdsvis kendt af målgruppen i modsætning til et helt nyt og ukendt produkt.

Læs evalueringen Sikker som senior her

50+ Motion om opstart af motionstilbud til seniorer i Langå 2011

50+ Motion modtog 10.000 kr. til opstart af et motionstilbud, som i selv ikke er nyt, men i Langå området var der på daværende tidspunkt ikke tilsvarende motionstilbud til denne målgruppe. De blandede aktiviteter om formiddagen kombineret med socialt samvær er en væsentlig del af tilbuddet.

Siden opstarten af foreningen i 2011, er medlemstallet steget fra 14 til 22. Der er generelt stort fremmøde til aktiviteten. Aldersspredningen er fra sidst i 50`erne til omkring 80 år. Det er ikke lykkedes at tiltrække mænd til aktiviteten. På holdet er der et godt socialt miljø. Aktiviteten afsluttes med en kop kaffe i hallens cafeteria.

Forvaltningens overvejelser: Når ønsket er en målgruppe af både mænd og kvinder er det hensigtsmæssigt, at der blandt initiativtagerne er tilsvarende vægt at begge køn. Ambassadører er bedst, når de rekrutterer i ”egne rækker”.

Læs evalueringen 50+ Motion her

Aktivitetsklubben i Sødring om aktiviteter for børn og unge i området 2010

Aktivitetsklubben i Sødring modtog 7.475 kr. til aktiviteter for børn og unge i deres område, hvor der var sparsomt med muligheder for organiseret socialt samvær for målgruppen. Med dette projekt tilbydes arrangementer ca. hver 3. uge. Aktiviteterne ville koncentrere sig om bordtennis, dart, bob, skak, bordfodbold og lignende. Projektet havde god tilslutning i starten med 15-20 unge hver gang. Projektet gik i stå da initiativtager af helbredsmæssige årsager var nødt til at trække sig i en periode.

Initiativtageren håber på at trække flere lokale kræfter til projektet, så det bliver muligt at genoptage aktiviteten.

Forvaltningens overvejelse: Det er tydeligt, at en enkelt ildsjæl alene gør et projekt sårbart. Det er afgørende, at projekterne er solidt forankret hos flere lokale kræfter. 

Læs evalueringen om Sødring aktivitetsklub her

RgF om ACT – avanceret cirkeltræning 2010

RgF modtog 85.000 kr. til en ny udendørs mere hård og maskulin træningsform ACT – i dag kaldet cross-fit eller crossgym. RgF vil samtidig indgå et samarbejde med Tradium for at tilbyde ACT til deres studerende på håndværkslinjerne. RgF håber på en synergieffekt mellem de traditionelle gymnastikhold og subkulturer som på deres parkourhold.

RgF har nu 7 hold med 20-30 deltagere hver gang. De fleste hold har træningstid på samme tidspunkt, som nogle af foreningens øvrige børnehold. Det har givet stor effekt, da det for mange forældres vedkommende er den eneste mulighed for selv at træne.

Det lykkedes ikke at indlede et samarbejde med Tradium, da skolen ikke kunne indarbejde det i deres studieforløb. RgF har jævnligt skoler, som booker lektioner i crossgym hos dem.

RgF’s råd til andre: Placér voksenaktiviteter på samme tidspunkt som børneaktiviteter. Hård funktionel træning motiverer mænd.

Læs evalueringen om ACT træning her

Smiff 09 om sundhedsprojektet ”Tab to tons” 2009

Smiff 09 modtog 30.000 kr. til en 13 ugers motionskampagne med kostråd samt råd og vejledning om forskellige former for idrætsaktiviteter. Tanken var, at SMIFF's mange afdelinger skulle spille en rolle og være med til at imødekomme de ønsker om motion og idræt, som der forventes at opstå i forbindelse med kampagnen.  

Blandt resultaterne ses nye medlemmer også blandt motionsuvante, flere nye motionshold, nye samarbejder på tværs af afdelinger og flere frivillige. Et stort lokalt socialt fællesskab blev opbygget og forsamlingshuset og naturens rum blev inddraget. 245 borgere deltog i kampagnen, der fik pæn medieopmærksomhed.

Forvaltningens overvejelse: På grund af det komprimerede udbud skulle arrangørerne tænke alternativt mht. at opnå tilgængelige faciliteter, hvilket synes at have en positiv effekt. Det, at så mange forskellige samarbejdspartnere lokalt var engageret, må formodes at være en medvirkende årsag til projektets succes.

Læs evalueringen om Tab to tons her