Handicapegnede faciliteter

Find herunder link til information til ny- og ombygning af idrætsfaciliteter, så de er egnede til medlemmer med handicap.

"Idrætsrum for alle"er en inspirationsguide og et konkret værktøj til bygherrer, arkitekter og andre, der skal planlægge, bygge eller renovere idrætsanlæg, der er tilgængelige og handicapegnede.

Læs mere om "Idrætsrum for alle" på www.irfa.dk