Sådan kan I skrive en pressemeddelelse

Mange foreninger arbejder med spændende aktiviteter og arrangementer, som fortjener offentlig omtale. Men hvordan trænger man igennem ”muren” hos medierne? Her finder du en række gode råd, som kan være en hjælp og inspiration til dig, når du skal skrive en pressemeddelelse.

1. Hvad er historien?

Inden du begynder at skrive, er det vigtigt, at du overvejer helt præcist, hvad du vil fortælle. Gør din historie kort og præcis ved at stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvad er nyheden?
  • Hvordan vil det her påvirke/ændre hverdagen for foreningens medlemmer og eventuelt andre borgere?
  • Hvorfor gør foreningen dette?

Skriv altid det vigtigste først i pressemeddelelsen og skriv derefter supplerende oplysninger om baggrund, hvem har arrangeret det?, hvor og hvornår finder det sted? osv.

Inden du begynder at skrive, er det vigtigt, at du overvejer helt præcist, hvad du vil fortælle. Gør din historie kort og præcis ved at stille dig selv følgende spørgsmål: - Hvad er nyheden? - Hvordan vil det her påvirke/ændre hverdagen for foreningens medlemmer og eventuelt andre borgere?- Hvorfor gør foreningen dette? Skriv altid det vigtigste først i pressemeddelelsen og skriv derefter supplerende oplysninger om baggrund, hvem har arrangeret det?, hvor og hvornår finder det sted? osv.

Har du svært ved at komme i gang med at skrive, kan du eventuelt følge disse stikord:
NN-forening afvikler/ændrer/gør/begynder nu bl.a., bl.a., bl.a. Det er første (??) gang, at eller Det nye i det er, at bl.a., bl.a., bl.a. Det betyder, at bl.a., bl.a., bl.a. Foreningen forventer/ønsker med dette tiltag/arrangement at bl.a., bl.a., bl.a.

Pas på, at du ikke oversælger din historie. Hvis arrangementer ikke holder, hvad artiklen lover, så går gæsterne skuffede derfra, og I ser dem næppe igen.

2. Skriv godt og kort 

Når du skriver, bør du undgå at bruge fagudtryk eller andre interne udtryk. Samtidig bør du undgå alt for lange sætninger. En god tommelfingerregel er, at hvis en sætning fylder mere end to linier på et A4 ark, så er den for lang.

Den samlede tekst bør heller ikke være for lang. En god pressemeddelelse fylder ca. en halv A4 side.

3. Vær omhyggelig med at finde en god overskrift

Mange tror fejlagtigt, at overskriften skal være dækkende for tekstens indhold. Det er ikke rigtigt. Overskriften har kun ét formål. Den skal vække læserens interesse, så vedkommende læser videre.

4. Kontaktoplysninger

Uanset hvor grundig du er, så kan modtageren sagtens have spørgsmål til det, du har skrevet. Slut derfor altid pressemeddelelsen af med at skrive, hvem man kan kontakte for at få yderligere oplysninger.

5. Få hjælp

Når din pressemeddelelse er færdig, så bed en anden person om at læse den igennem. En gennemlæsning med helt friske øjne afslører ofte mangler eller fejl. Stil dig selv spørgsmålene:

  • Fik jeg det hele med?
  • Er der nogen overflødige oplysninger?
  • Kan man forstå budskabet uden forhåndskendskab til indholdet?
  • Kan jeg forbedre formuleringer, ordvalg, overskrift?

6. Hjælp på nettet

På nettet findes en række hjemmesider, der kan være en hjælp, når man skriver. Her gør vi opmærksom på et par af dem – uden ansvar i øvrigt:

7. Send pressemeddelelsen

Hvis du mailer din pressemeddelelse skal du i emnefeltet skrive ”Pressemeddelelse” samt overskriften.