Husstandsomdelt magasin

Annoncer gratis i magasinet DET SKER.

Randers Eventsekretariat udgiver magasinet DETSKER i samarbejde med musik- og teaterhuset Værket. DETSKER udkommer i 77.000 eksemplarer og husstandsomdeles til hele Randers Kommune 3 gange årligt. 

Derudover kommer alle opslag automatisk med i en online kalender gennem portalen Kultunaut.

Din forening kan gratis få jeres arrangement med begge steder. Indtast materialet på www.kultunaut.dk eller via hjemmesiden til Randers Eventsekretariat www.detsker.dk. Frist for indlevering af materiale er ca. 1 måned inden udgivelse. Kontakt Eventsekretariatet for nærmere dato.