Frivillig fredag

Den sidste fredag i september er udnævnt til Frivillig Fredag. Dagen skal være en markering og anerkendelse af frivillighed.

I Randers inviteres foreninger til at deltage i et fælles arrangement for b.la. at skabe større interesse for deres forening og frivillige.

Hold øje med programmet i dagspressen i tiden efter sommerferien.

For flere informationer om frivillig Fredag kontakt: nils@frivilligvaerket.dk