Find jer på nettet

Gør jer synlige på forskellige portaler, så kommende medlemmer kan finde jer.

DGIs side med hold og aktiviteter i foreninger

På siden www.traenlokalt.dk kan alle foreninger, der er tilknyttet DGI, tilmelde hold/aktiviteter.

Det kommunale register

Alle godkendte folkeoplysende foreninger kan findes i registret her.

Landsdækkende kultur- og aktivitetsguide 

KultuNaut er en elektronisk kulturguide kalender over arrangementerne i hele Danmark. Annoncering er gratis. Arrangementer kan indtastes direkte på www.kultunaut.dk.