Frivilligt arbejde på eksamensbevis

Elever på ungdomsuddannelser kan deltage i frivilligt arbejde og få det skrevet på deres eksamensbevis gennem "Projekt Frivillig".

Ungdomsuddannelser skal tilbyde eleverne mulighed for at udføre frivilligt arbejde i et forløb på minimum 20 timer. Det kan eksempelvis være som fodboldtræner eller lektiehjælp i en velgørende organisation. Arbejdet skal ske i løbet af uddannelsen og ligge uden for skoletiden. De unge får herpå et diplom, de kan vedlægge eksamensbeviset.

Hvad gør I som forening, hvis I gerne vil være med?

Som frivillig forening har I mulighed for at være med og tiltrække nye frivillige ved at tilbyde frivilligt arbejde til eleverne. Dette gøres ved at følge nedenstående fem trin:

  • Definer frivilligjobbet
  • Annoncer frivilligjobbet
  • Udfyld frivilligaftalen sammen med eleven
  • Gennemfør forløbet
  • Skriv under på elevens frivilligbevis

Læs meget mere om disse fem trin og om Projekt Frivillig her.