Frivilligmodellen

Frivilligmodellen beskriver, hvordan foreningen kan organisere sine frivillige, så de frivillige tør række en lillefinger og ikke frygter, at I tager hele hånden!

Frivilligmodellen består bl.a. af et elektronisk tilmeldingsmodul. Her taster den enkelte frivillige sin hjælperprofil ind og tilkendegiver derved hvor meget eller hvor lidt han/hun vil hjælpe og hvilke opgaver vedkommende vil hjælpe med at udføre.

Se et eksempel på et online modul her.

Tilmeldingsmodulet genererer automatisk en oversigt over alle tilmeldinger. Denne oversigt kaldes en hjælpertavle. På hjælpetavlen kan foreningens frivilligkoordinator se, hvilke frivillige der er tilgængelige til en aktuel opgave.

En gang årligt kontakter frivilligkoordinatoren de frivillige med henblik på eventuel justering af deres hjælperprofil.

I beskrivelsen af "Frivilligmodellen" står også, hvordan en forening tiltrækker og fastholder sine frivillige. 

Find beskrivelse af "Frivilligmodellen" her.

Kontakt Birgitte Strøbeck, hvis du vil have et link til ovenstående onlineudgave, som du selv kan tilrette din forening.

Bilag

Bilag: Eksempel på en "hjælpertavle"

Jobportaler for frivilligt arbejde

Der er særligt to jobportaler for frivilligt arbejde. Her kan arrangører søge frivillige, og frivillige kan finde en opgave, de gerne vil løse, indenfor mange kategorier som f.eks. sport, kultur, indsamling, undervisning med mere. De to portaler er:

  1. Find www.frivilligjob.dk her
  2. Find Projekt Frivillig her