Elektronisk redskab til at finde fælles mødedato

Det kan ofte være en besværlig sag at finde en mødedato, hvor alle kan deltage. Brug et online redskab, som gør det hele mere enkelt.

På www.doodle.com taster du x-antal datoforslag og klokkeslæt ind i den elektroniske skabelon på hjemmesiden

Alle deltagere kan nu gå ind på siden og sætte en markering ved de datoer og tidspunkter vedkommende kan deltage.