Aftenskoler

Her findes link til www.aftenskole.nu og aftenskolernes egne hjemmesider med tilbud på kursus eller foredrag. Derudover findes der også retningslinjer og ansøgningsskemaer for aftenskoler til brug i administrationen.

Aftenskoletilbud

Ønsker du at søge på aftenskoler i og uden for Randers Kommune, kan du finde dem på www.aftenskole.nu.

Aftenskole.nu er en samlet portal, hvor du finder alle aftenskolernes tilbud om kurser, foredrag og andre arrangementer.

Aftenskoler i Randers Kommune

AOF Randers
DOF Nørhald Aftenskole
FOF Purhus og Randers
GOK Randers
Kristrup Højskoleforening
Kronjyllands Jagtforening
Lille Skole for Voksne
LOF Langå
Aftenskolen Nyd Livet
Randers og omegns Husflidsforening
Randers Big Band
Randers Bykor
Randers Politiorkester
Sct. Clemens Højskoleforening
Sct. Mortens Højskoleforening
Vorup Højskoleforening
Randersegnens Amatørarkæologer

Til aftenskolerne

Herunder findes relevante blanketter samt Randers Kommunes tilskudsmodel
hvori du kan finde oplysninger om blandt andet hvordan en aftenskole godkendes,
hvordan tilskud fordeles samt vejledende frister for ansøgning og udbetalinger.

Aftenskolerne modtager fortsat informationsbrev med relevante bilag fra
Kultur- og fritidsafdelingen, hvert år i august.

Bilag

Ansøgning om tilskud
Erklæring om indhentelse af børneattest
Afregning vedr. tilskud
Udgifter til aflønning
Debatskabende aktiviteter, aftenskoler
Ledelses- og revisionserklæring
Uni-C, folkeoplysende voksenundervisning
Afregning vedr. tilskud m. fleksible tilrettelæg

Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Danielle Stoll-Demant på tlf. 8915 1094 eller
Hanne Dahl Jakobsen på 8915 1092