Luk

Randersordningen

Godkendte folkeoplysende foreninger kan få tilskud til medlemmer, lejede lokaler, kursus og halleje mv.

Beskrivelse af regler om tilskud til medlemmer, aktiviteter og kursus findes i Randersordningen. Se boksen til højre.

OBS! Ændringer i Randersordningen

På kultur- og fritidsudvalgsmødet den 6. maj 2013 blev følgende ændringer til Randersordningen vedtaget med virkning fra 1. januar 2014.

Bemærkninger til Randersordningen 2014 

Ændring af betingelser for medlemsopgørelse for 2014:

I dag stilles der krav til en folkeoplysende forening om, at den skal have en kontinuerlig aktivitet. I Randersordningen defineres dette som ”planlagte aktiviteter for børn og unge inden for foreningens formål mindst 20 gange årligt fordelt over mindst 5 måneder.”

Der bliver nu også stillet krav til det enkelte medlems deltagelse i foreningens aktivitet, for at medlemmet udløser medlemstilskud. Et aktivt medlem defineres som et medlem, der deltager i eller bidrager til kerneaktiviteten.

Antallet af medlemmer opgøres hvert år pr. den 1. januar. Medlemmet indgår i opgørelsen uanset hvor mange måneder, vedkommende på det tidspunkt har været medlem, og ikke efter gældende fællesregler mellem DIF, DGI og DFIF.

Tilskuddet er rettet mod medlemmer, der har deltaget i hovedparten af aktiviteterne i den pågældende periode i den aktivitet, vedkommende er tilmeldt. Undtaget herfra er ledere, bestyrelsesmedlemmer, instruktører og æresmedlemmer.

Eksempelvis, hvis et medlem bliver indmeldt i december måned, hvor der er planlagt 4 aktivitetsgange for resten af året, skal medlemmet deltage minimum 3 ud af disse 4 gange for at være tilskudsberettiget.

Ændring af lokaletilskudsregler for 2014:

Tilskuddet til energiposter (el, vand og varme) nedsættes fra 75 pct. til 65 pct.

Der ydes kun tilskud til forbrugsafgifter vedrørende selve lokalerne, og ikke til maskiner i lokalerne. Tilskud til energiforbrugende maskiner som vaskemaskiner, tørretumblere, salgsautomater, elvarme i billardborde, løbebånd mv. bortfalder. Der skal ved ansøgning for 2014 indsendes beskrivelse af de energiforbrugende maskiner samt forventet årsforbrug i KWH. Forvaltningen vil på baggrund af denne vurdere, om der skal opsættes bi-måler, skønnes et forbrug, evt. ved lån af en måler hos elselskabet, eller om forbruget vurderes som værende under bagatelgrænsen.

Der genindføres indberetning af aktivitetstimer ved ansøgning om lokaletilskud for 2014. Der kan maksimalt ydes tilskud til de ansøgte og gennemførte aktivitetstimer efter KL´s satser. (For 2013 er timesatsen kr. 122,55). Der skal ikke ansøges om tilskud til enkelte lejemål på forhånd, men der kan maksimalt ydes tilskud til det gennemførte antal aktivitetstimer. Enkelte lejemål afregnes fortsat løbende hele året, når aktiviteten er gennemført og betalt.

Randersordningen 2014 bliver lagt på foreningsportalen www.foreninger.randers.dk efter byrådets vedtagelse af kommunens budget for 2014.

Referat af udvalgets vedtagelse kan læses her:

 

Spørgsmål angående Randersordningen er du velkommen til at kontakte Sonja Østergaard på. tlf. 89 15 10 77 eller Eva Thomadsen tlf. 89 15 10 70

 Sidst opdateret: 24.07.2014Randers Kommune · Laksetorvet · 8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15 · randers.kommune@randers.dk · Cvr-nr.: 29189668